05/12/11

Zdjęcia radarowe krajobrazu podłoża skalnego Antarktydy pokazują ukryte pasma górskie 05-12-11 BBC New Scientist

British Antarctic Survey zaprezentowało wyniki lotniczych badań radarowych BEDMAP2, które z grubsza objęły powierzchnię całej Antarktydy. Posłużyły one do sporządzenia mapy topografii podłoża skalnego w tym Gór Gamburtseva, których szczyty dochodzą do 3000 m n.p.m. i są wciąż przykryte przez lód o grubości ponad kilometra.