11/01/12

Google świętuje urodziny Nielsa Stensena

google.JPG

11-01-12 Google Wyszukiwarka Google obchodzi 374 rocznicę urodzin Nicolausa Steno (Nielsa Stensena) duńskiego biskupa i geologa. Steno jest uważany za ojca stratygrafii, autora zasady superpozycji, zasady następstwa gatunkowego, zasady pierwotnego poziomego zalegania warstw oraz obocznej ciągłości. Jego prace były oparte na obserwacjach geologicznych, które prowadził w okolicach Rzymu. Jako pierwszy starał się uporządkować następstwo warstw skalnych, analizował zawarte w nich skamieniałości i rozważał metodologię rekonstrukcji paleogeograficznych. Jest także uważany za ojca współczesnej filozofii nauki, ponieważ wprowadził zespół zasad odnoszących się do metod dociekania oraz pojęcie "drabiny wiedzy", czyli zasadę mówiącą, że wiedza na temat ukrytych przyczyn może być poznana dzięki połączeniu logicznego dociekania i doświadczenia. Jako pierwszy postulował rozdział pomiędzy argumentami religijnymi a nauką.