13/12/11

Teoria Jurajskiej Oazy Śródlodowej potwierdzana przez ostatnie badania 13-12-11 Przegląd Geologiczny

Obserwacje z obszaru Jury Częstochowskiej z lat sześdziesiątych (brak głazów narzutowych i śladów erozji lodowej na skałkach ostańcowych) a także dane z początku XX wieku sugerowały, że jej powierzchnia nigdy nie była pokryta przez lodowiec a jednocześnie cały obszar był przez niego otoczony w trakcie zlodowacenia Sanu I . Te dane zostały potwierdzone przez niedawne rekonstrukcje dynamiki ruchu lądolodu. Jura Częstochowska stanowiła oazę śródlodową podobną do znanych dziś z Antarktydy. Obszar wznosi się na wysokość 360–500 m n.p.m., podczas, gdy dalej na południe w Karpatach lądolód docierał do wysokości 400 m n.p.m.