23/12/11

Skamieniałości z okresu ediakaru z formacji Doushantuo w Chinach "sporami" przodków zwierząt 23-12-11 Science India.com

Skamieniałości o kulistym kształcie znalezione w formacji Doushantuo w Chinach to pochodzące z ediakaru (ostatni okres neoproterozoiku) dotychczas były powszechnie uważane za embriony wczesnych organizmów zwierzęcych. Skamieniałości zachowują etapy podziału komórek przypominających amebę. Badania tomografii rentgenowej wykazały, że skamieniałości nie mają cech charakterystycznych dla zwierząt, czy ich embrionów. Są to skamieniałości, które utrwaliły podział komórkowy propagul, komórek służących rozmnażaniu organizmów.

Nie należą one do organizmów z królestwa zwierząt, lecz do szerszej grupy organizmów określanych jako Holozoa (do której nie są zaliczane grzyby, lecz są zaliczane zwierzęta i ich jednokomórkowi krewni, jak na przykład wiciowce kołnierzykowe, czyli pierwotniaki zwierzęce). Oznacza to, że są to "spory" przodków zwierząt. Odkrycie ma szczególne znaczenie ponieważ wskazuje na ewolucję królestwa zwierząt.