Aluwium

Aluwium (łać./ang. alluvium, od łać. alluere, czyli obmywać) to osady wód płynących, tzn. rzek i stożków napływowych.

W przypadku osadów rzecznych są one określane jako fluwialne. Łaciński termin alluvium był już stosowany w starożytności jako określenie na materiał (żwir, piasek, muł) namyty przez wody płynące. W XVIII wieku terminem aluwium był także określany czwartorzęd (wierzono, że luźne osadu powstały w wyniku potopu), patrz chronostratygrafia. Dlatego terminem aluwium określano wtedy wszystkie luźne osady (niezlityfikowane), które pokrywają podłoże skalne.

Ze względu na "sortującą" działalność transportu przez wody płynące, osady aluwialne są związane z ważnymi złożami metali (złota, platyny, chromitu, kasyterytu, wolframitu) oraz diamentów.