Analiza makroskopowa

Badania makroskopowe gruntów (ang. soil identification and description) w geologii inżynierskiej i geotechnice obejmuje określenie (1) rodzaju gruntu, (2) jego stanu (konsystencji), (3) barwy, (4) wilgotności oraz (5) zawartości węglanu wapnia w próbce gruntu za pomocą prostych metod, które mogą być stosowane zarówno w terenie, jak i w laboratorium (Wiłun 1976).

Rodzaj (w przybliżeniu zawartość frakcji uziarnienia) oraz stan gruntu spoistego jest określany jest za pomocą metody wałeczkowania, patrz stopień plastyczności. Zawartość węglanu wapnia wymaga zastosowania kwasu solnego.

Literatura

Glinicki, S. P. 1990. Geotechnika budowlana. Skrypt Politechniki Białostockiej dostępny dzięki Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
Schofield, A.N., Wroth, C.P. 1968. Critical State Soil Mechanics, Chapter 8: Laboratory testing. McGraw-Hill dostępne dzięki Geotechnique.info
Wiłun, Z. 1976. Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności