Anomalia magnetyczna

Anomalia magnetyczna (ang. magnetic anomaly) to localna zmiana w polu magnetycznym Ziemi, najczęściej powodowana przez zmiany w składzie chemicznym i mineralnym skał w podłożu.