Antekliza i synekliza

Antekliza (ang. anteclise) to rozległa, wypukła forma strukturalna, która wiąże się z wypukłym kształtem stropu cokołu platformy kontynentalnej oraz najmniejszą miąższością warstw pokrywy platformowej w centralnej części struktury. Przykładem jest antekliza białoruska, której częścią jest wyniesienie mazurskie.

Synekliza (ang. syneclise) jest odwrotną formą do anteklizy. Powierzchnią cokołu platformy jest wklęsła a największą miąższość pokrywy platformowej jest w jej centralnej części (profil sedymentacyjny jest tu najpełniejszy) tworząc basen intrakratoniczny. Przykładem jest synekliza moskiewska.