antyklina.JPG

Antyklina

Antyklina lub siodło (ang. anticline) to wypukła forma strukturalna powstająca w wyniku fałdowania.

Na wyrównanej (ściętej przez erozję) powierzchni (peneplenie) najstarsze skały znajdują się w jej centrum otoczone przez coraz młodsze warstwy, czy jednostki stratygraficzne. Ze strukturami antyklin wiążą się ważne nagromadzenia węglowodorów w pułapkach strukturalnych (ang. structural traps).