Autochtoniczne osady

Autochtoniczne osady lub skały (ang. autochthonous deposits lub rocks) zalegające w miejscu ich pierwotnego powstawania (w przeciwieństwie na przykład do skał w obrębie płaszczowin).