Autogeniczne procesy

Procesy autogeniczne (ang. autogenic processes) to procesy, które przebiegają wewnątrz systemów depozycyjnych (na przykład migracja łach wewnątrzkorytowych w obrębie rzeki roztokowej, czy przerzucanie koryta rzecznego) i kontrolują architekturę osadu w obrębie systemów depozycyjnych, porównaj allogeniczne czynniki.