Barchan

Barchan (ang. barchan), wg klasyfikacji Bagnolda (1941) jest to rodzaj wydmy prostej o kształcie półksiężyca, której ramiona skierowane zgodnie z kierunkiem wiatru, o wysokości zazwyczaj do 30 i szerokość do kilkuset metrów. Barchany o wysokości ponad 100 m są określane jako megabarchany.

Termin pochodzi z grupy języków uralsko-ałtajskich, w których oznacza "wolną" lub "aktywną wydmę". Barchany są tworzone przez wiatr o jednostajnym kierunku, w przypadku symetrycznych barchanów roczna zmienność wiatru nie większa niż 15 stopni. Barchany powstają w miejscach o niewielkiej ilości materiału osadowego, który pochodzi z jednego skoncentrowanego źródła. W przeciwieństwie do nich wydmy poprzeczne, które także są tworzone przez wiatr o niezmiennym jednym kierunku powstają najczęściej na pokrywach piaszczystych, gdzie źródło piasku jest rozproszone (Bagnold 1941).

Literatura

Bagnold, R. 1941. Physics of Blown Sand and Desert Dunes, Mathuen.