Basen strukturalny

Basen strukturalny (ang. structural basin) to wielkoskalowa struktura tektoniczna, która powstaje w wyniku ugięcia płasko zalegających warstw skalnych i która może stanowić także basen sedymentacyjny. Także określany jako niecka (Karnkowski 2008).