Binghamowskie ciecze plastycznolepkie

ciecze.GIF

Nienewtonowskie plastycznolepkie ciecze binghamowskie (ang. Bingham plastic) to gęste ciecze o liniowej zależności pomiędzy naprężenim i odkształceniem, których wykres przecina oś naprężenia to znaczy istnieje początkowe naprężenie, które musi zostać przekroczone, aby zaczęły się odkształcać (patrz wykres po prawej stronie). Przykładem są spływy kohezyjne, w których grubsza frakcja jest podtrzymywana przez mieszaninę drobnej frakcji i wody.

W odróżnieniu od nich substancje tiksotropowe posiadają początkową wytrzymałość, którą utrzymują do chwili, gdy ich struktura ulega zniszczeniom ścinającym. Ciecze newtonowskie (woda, powietrze) nie posiadają wytrzymałości i ulegają odkształceniom natychmiast, gdy przyłożone zostaje naprężenie.

Wykres zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem po prawej stronie zmodyfikowano częściowo na podstawie Gani (2004) oraz Boggs (1987).

Literatura

Boggs, S. 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice Hall
Gani, M.R. 2004. From Turbid to Lucid: A Straightforward Approach to Sediment Gravity Flows and Their Deposits. The Sedimentary Record 2, 4-8, dostępne dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology).