Boksyt

Boksyt (ang. bauxite) to rezydualna skała (powstająca in situ w wyniku wietrzenia) bogata w związki aluminium (gibsyt, bohemit, diaspor, goethyt). Boksyty mogą być laterytowe lub krasowe.