Brekcja

Brekcja (ang. breccia) termin opisujący skałę osadową złożoną z ostrokrawędzistych fragmentów litycznych frakcji żwirowej z przestrzeniami porowymi wypełnionymi przez drobnoziarniste matriks, porównaj zlepieniec. Brekcja może być zdeponowana przy udziale transportu (grawitacyjnego lub przez wodę) lub powstała in situ (bez udziału transportu) na przykład w przypadku brekcji tektonicznej albo upadku meteorytu. Termin autobrekcja odnosi się do skały wylewnej złożonej z połamanych i ponownie spojonych fragmentów zastygłej magmy.