Caliche

Caliche (ang. caliche) to poziom glebowy w suchych strefach klimatycznych składający się z w dużej części z węglanu wapnia i powstający poprzez

  • infiltrację wody bogatej w węglan wapnia i jego strącanie się w porach w wyniku odparowywania wody (pedogeniczne caliche)
  • strącanie węglanu wapnia poprzez odparowywanie wody gruntowej (ewaporacyjne caliche).

Z czasem mogą gromadzić się znaczne ilości węglanu wapnia w postaci warstwowanej, gruzełkowatej, masywnej lub przypominającej brekcję. Najczęściej tworzy się na równiach powodziowych rzek, ale także w pobliżu wybrzeży morskich i jezior w wyniku spadku poziomu wody. W zapisie stratygraficznym w wyniku ich odporności na erozję, caliche często jest wiązane z powierzchnią niezgodności.