Cementomierz akustyczny

Cementomierz akustyczny (ang. cement bond logging tool) jest to urządzenie stosowane w wiertnictwie w celu sprawdzenia jakości płaszcza cementowego (ang. cement sheath) na zewnątrz rur okładzinowych. Dwa podstawowe rodzaje to skaner akustyczny (ang. sonic scanner) oraz ultraakustyczny (ang. ultrasonic scanner).

Operacja polega na określeniu czy i w jakim stopniu w danej strefie cement jest dobrze lub słabo związany z rurami okładzinowymi a także stopień jego związania ze skałą i szczelność płaszcza cementowego. Wyniki badań przedstawione na wykresach sondowań akustycznych są przedstawione jako wykres jakości wiązania cementu CBL (ang. cement bond log), który pokazuje amplitudę sygnału przekazywanego z nadajnika do odbiornika oraz jako wykres falowy gęstości VDL (ang. variable density log). Wykresy CBL-VDL pozwalają na interpretację wytrzymałość płaszcza cementowego.

Literatura

Górski, W. 2007. Użytkowanie urządzeń przeciwerupcyjnych i cementacyjnych. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy