Ciąg systemowy fazy opadania

Ciag_systenowy_niskiego_stanu.JPG

Ciąg systemowy fazy opadania (ang. falling stage systems tract FSST, numer 2 na ilustracji), w stratygrafii sekwencyjnej, to ciąg systemowy, który obejmuje wszystkie osady tworzące się w okresie opadania poziomu bazy i negatywnej akomodacji.

W środowisku wybrzeża morskiego jest to okres wymuszonej regresji i progradacji osadów, czyli deponowania osadów coraz dalej w głąb morza. W wyniku znacznego spadku poziomu bazy tworzone są kliny osadów deltowych (typu offlap), których górna powierzchnia może być zerodowana w środowisku fluwialnym.

W wyniku obniżenia podstawy falowania oraz zwiększonej dostawy materiału terygenicznego do skłonu, dochodzi do łatwiejszego uruchamiania spływów podmorskich (głównie piaszczystych spływów kohezyjnych i prądów zawiesinowych). Dlatego w głębszych częściach basenu u podnóża skłonu szelfowego tworzą się osady stożków podmorskich.

Górna powierzchnia osadów fazy opadania może być przykryta przez osady rzeczne i deltowe niskiego stanu (ang. lowstand systems tract, numer 3 na obrazku).

Literatura

Catuneanu,O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35, 1–43
Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J.P., Blum, M.D., Dalrymple, R.W., Eriksson, P.G., Fielding, C.R., Fisher, W.L., Galloway, W.E., Gibling, M.R., Giles, K.A., Holbrook, J.M., Jordan, R., Kendall, C.G.St.C., Macurda, B., Martinsen, O.J., Miall, A.D., Neal, J.E., Nummedal, D., Pomar, L., Posamentier, H.W., Pratt, B.R., Sarg, J.F., Shanley, K.W., Steel, R.J., Strasser, A., Tucker, M.E., Winker, C. 2009. Towards the standardization of sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews 92, 1–33
Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245.