Ciśnienie wody w porach

Ciśnienie wody w porach (ang. pore pressure) oznaczane jako u, to ciśnienie wody wypełniającej wolne przestrzenie otaczające szkielet ziarnowy.

Ciśnienie porowe najczęściej jest wynikiem przyłożonego na osad zewnętrznego nacisku lub drgań, co prowadzi do powstania wewnętrznego naprężenia. Część tego naprężenia jest przenoszona przez szkielet ziarnowy, co jest określane jako naprężenie efektywne. Pozostała część naprężenia jest przejmowana przez płyny porowe, co powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie i w skrajnych przypadkach w niektórych osadach może prowadzić do ich upłynnienia.

Literatura

Davison, L., Springman, S., 2000. Shear strength in Soil Mechanics oparte na GeotechniCAL reference package
Schofield, A.N., Wroth, C.P., 1968. Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill
Szymański, A., 2007. Mechanika gruntów Wydawnictwo SGGW