Cokół

Cokół, fundament lub podłoże krystaliczne (ang. crystalline basement) to podłoże podścielające zazwyczaj dużo młodszą pokrywę osadową platformy kontynentalnej. Cokół jest zbudowany głównie ze skał metamorficznych i magmowych a jego górna powierzchnia jest ścięta erozyjnie.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Gay, P. 2002. Mapping geologic structure of basement and role of basement in hydrocarbon entrapment, Search and Discovery Article #40052