Deluwium

W języku polskim termin deluwium określa produkt akumulacji u podnóża skarp materiału wypłukanego (najczęściej zwietrzeliny) i transportowanego przez wody opadowe (czyli przeciwieństwo osadu rezydualnego).

W literaturze angielskojęzycznej w tym znaczeniu stosuje się termin alluvium, który obejmuje także osady fluwialne, czyli rzeczne. Angielski termin delluvium został wprowadzony w 1823 przez Bucklanda, dla określenia całości osadów czwartorzędowych. Później był stosowany w znaczeniu osadów lodowcowych plejstocenu. Obecnie w literaturze angielskiej termin nie jest już używany.

W przeszłości w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do osadów u podnóża skarp i stoków, które obejmowały osady koluwialne, materiały deponowany w wyniku soliflukcji, spełzywania oraz wypłukany i przyniesiony przez wodę stosowano zbiorczy termin head, który został wprowadzony w XIX wieku i obecnie wyszedł z użycia.