Densyty

Densyt (ang. desite) to rodzaj spływu grawitacyjnego o charakterze mieszanym tzn. częściowo cieczy newtonowskiej i częściowo nie-newtonowskiej i przepływie częściowo laminarnym a częściowo turbulentnym.

Termin został wprowadzony przez Gani w 2004. Densyty odpowiadają spływom upłynnionego materiału i zostały zaklasyfikowane przez Lowe'a (1982) jako turbidyty o wysokiej gęstości. Także Shanmugam (1997) odrzuca istnienie prądów zawiesinowych o wysokiej gęstości i określa je jako piaszczyste spływy rumoszowe (ang. sandy debris flow).

Literatura

Gani, M.R. 2004. From Turbid to Lucid: A Straightforward Approach to Sediment Gravity Flows and Their Deposits. The Sedimentary Record 2, 4-8, dostępne dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology)
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. 1986. Zarys sedymentologii. Warszawa: Wydaw. Geologiczne.