a%20%2816%29.jpg

Denudacja

Denudacja (ang. denudation) to proces usuwania materiału z powierzchni Ziemi oraz podłoża (np. procesy krasowe) na określonym obszarze. Proces denudacji najczęściej wiąże się z obniżaniem i wyrównywaniem powierzchni terenu.

Denudacja jest zazwyczaj rozpatrywana na obszarze określonego dorzecza. Obejmuje fizyczne i chemiczne wietrzenie, tworzenie się zwietrzeliny, mechaniczne usuwanie materiału (czyli erozję) a także transport rozpuszczonego materiału. Denudacja jest wiec odwrotnym procesem do depozycji, która polega na akumulowaniu produktów wcześniejszej denudacji zachodzącej na innym obszarze.

Różnica pomiędzy denudacją a erozją jest taka, że w przypadku denudacji może zachodzić znaczna utrata masy, ale bez zauważalnej erozji (czyli mechanicznego niszczenia i wynoszenia). Taka sytuacja ma miejsce, gdy dochodzi do tworzenia się zwietrzeliny i wynoszenia rozpuszczonego materiału (na przykład w postaci jonów). Jednocześnie powolna utrata masy może być równoważona przez ruchy izostatyczne. Patrz także poziom bazy.

Literatura

Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer