Diastema

Diastema (ang. diastem), to niewielka niezgodność, która powstała w wyniku przerwy w sedymentacji spowodowanej brakiem dostawy materiału osadowego przy braku lub nieznacznej erozji.

Takie przerwy zachodzą raczej w obrębie tego samego środowiska niż przy zmianie środowiska depozycyjnego. Termin został wprowadzony w roku 1917 przez Josepha Barrella dla rozróżnienia hiatusów oraz luk stratygraficznych, które są zbyt krótkie, aby mogły być wydzielone za pomocą analizy zawartych w nich skamieniałości.

Literatura

Barrel J. 1917. Rhythms and the Measurements of Geologic Time, Bulletin of the Geological Society of America 28
Harries P.J. 2008. High-Resolution Approaches in Stratigraphic Paleontology, Springer Science & Business Media