Dryf kontynentów

Dryf kontynentów (ang. continental drift) teoria wędrówki płyt litosferycznych