Dyslokacja

Dyslokacja (ang. dislocation) to termin oznaczający struktury tektoniczne obejmujące dyslokacje nieciągłe (ang. britle dislocations), czyli uskoki, rozłamy, jak i ciągłe dyslokacje (ang. ductile dislocations), czyli wyraźnie zarysowane fleksury.