Eluwium

Eluwium (ang. eluvium) to produkt wietrzenia chemicznego i fizycznego oraz związanych z nimi procesów rozpuszczania i wynoszenia substancji w postaci jonowej, porównaj iluwium oraz zwietrzelina.