Epikontynentalne morza

Morze epikontynentalne (ang. epicontinental sea) to rodzaj basenu sedymentacyjnego znajdującego się na krawędzi skorupy kontynentalnej i połączonego z oceanem, z którym też następuje wymiana wód.

Są to morza, w których zasolenie zależy od dopływu wód oceanicznych a dostawa materiału osadowego z lądu i klimat są zależne od reliefu i klimatu otaczających obszarów lądowych. Z tego powodu morza epikontynentalne mogą mieć bardzo różny charakter.

Ze względu na ich położenie w obrębie kratonów i niewielkie tempo subsydencji, osady wypełniające baseny sedymentacyjne związane z morzami epikontynentalnymi mają zazwyczaj niewielkie zróżnicowanie facjalne, niewielką miąższość i po ich diagenezie rzadko też ulegają znacznym deformacjom tektonicznym.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Guillemot, J. 1991. Elements of geology. Editions Technip
Southard, J. 2007. Sedimentary Basins. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCouseWare: Sedimentary Geology Lecture Notes.