Jasmund.jpg

Erozja

Erozja (ang. erosion) to proces mechanicznego niszczenia skał i luźnych osadów a następnie usuwania materiału przez wiatr, wodę, lodowce, a także ruchy masowe. Obok fizycznego i chemicznego wietrzenia oraz procesów chemicznego rozpuszczania (w tym krasowienia) i wymywania materiału, erozja jest składnikiem procesów denudacyjnych.

Na zdjęciu kredowe klify w Parku Narodowym Jasmund, Rugia, Niemcy.