Etchplena

Etchplena (ang. etchplain) to względnie wyrównana powierzchnia terenu pokryta grubą warstwą regolitu.

Procesy etchplenizacji oznaczają dominującą rolę procesów chemicznego wietrzenia w ewolucji krajobrazu i przebiegają w ciepłym i wilgotnym klimacie. Dla przykładu takie warunki panowały w północnej Europie w trakcie miocenu i pliocenu. Porównaj peneplena.