Fale sejsmiczne

Fale sejsmiczne (ang. seismic waves) to fale związane ze sprężystym odkształceniem ośrodka rozchodzącym się pod powierzchnią Ziemi.

Ze względu na mechanizm rozchodzenia rozróżniane są fale sejsmicznych wgłębne (ang. body waves) oraz powierzchniowe (ang. surface waves). Fale wgłębne to fale:

  • podłużne (ang. compressional waves) lub kompresyjne (ang. compressional) maja większą prędkość rozchodzenia stąd ich angielska nazwa primary lub P-waves
  • poprzeczne (ang. shear waves) maja zazwyczaj większą amplitudę, lecz mniejszą prędkość rozchodzenia od fal podłużnych stąd ich angielska nazwa secondary lub S-waves

Fale powierzchniowe rozprzestrzeniają się przy powierzchni Ziemi, mają znacznie dłuższy okres (niższą częstotliwość) i znacznie niższą prędkość niż fale wgłębne. Są to fale:

  • Rayleigh'a (ang. Rayleigh wave)
  • Love'a (ang. Love waves)

Falami przemiennymi (ang. converted lub c-waves) określane są fale podłużne, które przy odbiciu od powierzchni w podłożu przechodzą w fale poprzeczne (ang. PS waves) lub odwrotnie (ang. SP waves).