IMG_20170718_154221.jpg

Fanglomerat

Fanglomerat (ang. fanglomerate) rodzaj zlepieńca zdeponowanego w środowisku aluwialnym w proksymalnej części stożka napływowego, zazwyczaj z dużą zawartością matriks. Termin fanglomerat został wprowadzony w 1913 roku przez Lawsona, który opisywał słabo wysortowane karbońskie zlepieńce należące do Battle Formation, Nevada, USA. Termin łączył opis litologiczny (ang. conglomerate, zlepieniec) z interpretacją środowiska genetycznego (ang. fan, stożek).

Na zdjęciu zlepieniec zygmuntowski, facja czerwonego spągowca, dolny zlepieniec cechsztyński, Czerwona Góra niedaleko Chęcin, Góry Świętokrzyskie, interpretowany jako osad stożków napływowych. Odsłonięcie zorientowane prostopadle do głównego kierunku transportu, zapadu warstw.

Literatura

Lawson A.C. 1913. The petrographic designations of alluvial fan formations, Bulletin of the Department of Geology, University of California Publications 7, 15
Drowley D. 1973. Detailed Stratigraphic Study of the Battle Formation, North-Central Nevada, MSc Thesis, University of Nevada