Fenestralne struktury

Struktury fenestralne (ang. fenestral structures), także określane jako struktury oczkowe (ang. birdseye structures) struktury skał węglanowych powstające poprzez wypełnienie pierwotnych porów i pustek cementem o składzie węglanowym.

Porowatość fenestralna jest charakterystyczna dla środowiska wybrzeża morskiego, zwłaszcza strefy międzypływowej i lagun. Pory mogą mieć średnice od milimetra po kilka centrymetrów, zazwyczaj o spłaszczonym kształcie (równolegle do powierzchni warstwowania) i powstają najczęściej w wyniku wysychania osadu lub generowania w nim gazów w wyniku rozpadu substancji organicznej (mat glonowych). Tego typu osady tworzą bardzo cienkie horyzonty.

Literatura

Ahr, W.M. 2011. Geology of Carbonate Reservoirs: The Identification, Description and Characterization of Hydrocarbon Reservoirs in Carbonate Rocks, John Wiley & Sons
Tucker, M.E., Wright, V.P. 1991. Carbonate Sedimentology, John Wiley & Sons