Forma depozycyjna

Forma depozycyjna (ang. bedform, depositional form) to forma morfologiczna, która powstaje na powierzchni terenu, korycie strumienia lub dnie morskim w wyniku transportu materiału okruchowego przez wodę lub wiatr (w postaci trakcji, saltacji i suspensji, czyli zawieszenia).

Rodzaj powstających form zależny jest od dynamiki cieczy (patrz Liczba Froude'a). Najmniejszą formą depozycyjną są riplemarki. W środowisku rzecznym formy depozycyjne zostały podzielone przez Jacksona (1975) na mikro-, mezo- i makroformy. Podział ten odnosi się nie tylko do ich rozmiarów, ale także ich stabilności w odniesieniu do zmieniających się warunków przepływu. Migracja form depozycyjnych prowadzi do powstawania struktur sedymentacyjnych, które mogą zostać zachowane w zapisie stratygraficznym.

Literatura

Jackson, R.G. 1975. Hierarchical attributes and a unifying model of bedforms composed of cohesionless material and produced by shearing flow. Geological Society of America Bulletin 86, 1523-1533
Miall, A.D. 1989. Architectural elements and bounding surfaces in channelized clastic deposits: Notes on comparisons between fluvial and turbidite systems, Sedimentary Facies in the Active Margin, 3-15, dostępny dzięki Terra Scientific Publishing Company
Nichols, G. 2005. Sedimentology and Stratigraphy. Blackwell Publishing