Fresnela strefa

strefa%20fresnela.GIF

Strefa Fresnela (ang. Fresnel zone), właściwie pierwsza strefa Fresnela, w geofizyce: sejsmice refleksyjnej i metodzie georadarowej, obszar na powierzchni oddzielającej warstwy geologiczne o odmiennych własnościach (odpowiednio sprężystości lub elektromagnetycznych), w obrębie którego fale podlegają konstruktywnej interferencji powodując odwrócenie kierunku propagacji fali, czyli odbicie.

Termin został wprowadzony przez francuskiego fizyka Augustina Jeana Fresnela i odnosił się pierwotnie do optyki i radiokomunikacji, jednak znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach opartych o rozchodzenie się sygnały falowego.

In większa długość fali, tym szersza strefa Fresnela (Sheriff, 1973). Na zewnątrz pierwszej strefy Fresnela sygnał interferuje konstruktywnie i destruktywnie. Proporcja energii fali odbitej do przekazywanej głębiej do kolejnej warstwy zależy od współczynnika odbicia Fresnela, który zależy od wielkości różnicy w przenikalności elektrycznej pomiędzy ośrodkami.

Literatura

Sheriff, R.E., 1973. Dictionary of geophysics. Society of Exploration Geophysicists, Tulfa, Oklahoma
Reynolds, J.M. 2011. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley & Sons