Gęstość objętościowa

Gęstość objętościowa (ang. bulk density lub total density) gruntu, skały, także określana jako ciężar objętościowy lub gęstość pozorna oznaczana symbolem $\rho$ to jeden z parametrów fizycznych skał i luźnych osadów definiowany jako stosunek masy określonej próbki (przy jej naturalnej wilgotności) do jej objętości.

Zależy ona od gęstości właściwej szkieletu ziarnowego, wilgotności oraz porowatości, czyli zawartości wolnych przestrzeni w skale, porównaj gęstość objętościowa szkieletu. Gęstość objętościowa skał wynosi od 2,2 do 3,0 g/cm3 (lub T/m3). Dla gruntów mineralnych gęstość objętościowa kształtuje się w przedziale 1,7 do 2,3 g/cm3, natomiast dla gruntów organicznych w przedziale 1,0 do 2,0 g/cm3

Literatura

Glinicki, S. P. 1990. Geotechnika budowlana, Skrypt Politechniki Białostockiej
Schofield, A.N., Wroth, C.P. 1968. Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill
Fredlund, D. G., Harianto Rahardjo 1993. Soil Mechanics for Unsaturated Soils, John Wiley & Sons