Gestość objętościowa szkieletu

Gestość objętościowa szkieletu gruntowego (ang. dry density of solid particles) w mechanice gruntów stanowi ciężar suchej próbki do jej objętości:

$\rho$ds = mS/V

W geologii i geofizyce angielski termin brzmi bulk density of the rock framework lub bulk density of the framework of grains. Porównaj też terminy gęstość właściwa i gęstość objętościowa.