Gęstość właściwa

Gęstość właściwa szkieletu (ang. density of solid particles), w skrócie stosowana jako gęstość właściwa, to parametr wyrażany jako stosunek masy szkieletu ziarnowego do objętości szkieletu ziarnowego.

$\rho$s = mS/VS

Gęstość właściwa szkieletu jest wyznaczana w celu określenie porowatości skał osadowych. Średnie wartości gęstości właściwej wahają się w przedziale od 2,65 g/cm2 dla piasku kwarcowego do 2,78 g/cm2 dla iłów. Porównaj też terminy gęstość objętościowa szkieletu i gęstość objętościowa.