Głębokość kompensacji węglanu wapnia

Głębokość kompensacji węglanu wapnia (ang. calcite compensation depth CCD) to głębokość w morzach i oceanach, poniżej której zachodzi rozpuszczanie węglanu wapnia i jest ona definiowana przez temperaturę i skład chemiczny wody (zawartość dwutlenku węgla). Głębokość ta jest też określana jako lizoklina. Jest to czynnik kontrolujący depozycję w głębokomorskim systemie depozycyjnym. Im niższa temperatura i wyższa zawartość dwutlenku węgla mniejsza wartość głębokości kompensacji węglanu wapnia. Współcześnie waha się ona pomiędzy 4200 - 5000 m.