Granica sejsmiczna

W geofizyce w sejsmice refleksyjnej granica sejsmiczna (ang. seismic reflector) to powierzchnia pomiędzy dwoma warstwami, które charakteryzują się odmiennymi właściwościami sprężystymi, co powoduje odbicie fal sejsmicznych.