Granit

Granit (ang. granite) skała plutoniczna o typowym składzie kwarc (co najmniej 20%), skalenie (ortoklaz, plagioklaz) i łyszczyki.