Grunty spoiste

Grunty spoiste (ang. cohesive spoils) w geologii inżynierskiej, mechanice gruntów i geotechnice, grunty o wskaźniku plastyczności co najmniej 1%