Wyszukiwanie terminów

Spis terminów


H


Halmyroliza

Halokineza

Hemipelagit

Heterolit

Hiatus

Hierarchia powierzchni w osadach rzecznych

Hodograf

Horyzont litostratygraficzny