Halokineza

Halokineza (ang. halokinesis) to procesy tektoniczne polegające na przemieszczaniu się podziemnych mas solnych.

Termin został wprowadzone w 1957 roku przez Trusheima, choć prace nad zagadnieniem prowadził już w 1934 roku Nettleton. Mogą one przebiegać jedynie pod wpływem ciśnienia i termicznego uplastycznienia soli i nazywane są halokinezą lub w wyniku naprężeń tektonicznych, co jest określane jako halotektonika. Patrz także tektonika solna.