Hemipelagit

Osady hemipelagiczne (ang. hemipelagic sediments, dosłownie "pół-pelagit") to osad morski deponowany w obrębie szelfu i skłonu kontynentalnego zbudowany częściowo z materiału terygenicznego a częściowo z węglanów i iłów pelagicznych.

Tempo gromadzenia się osadów hemipelagicznych jest znacznie wolniejsze niż osadów terygenicznych, lecz 10 - 1000 razy szybsze niż pelagicznych. Materiał terygeniczny jest transportowany przez podmorskie spływy grawitacyjne i gromadzi się w obrębie i wokół stożków podmorskich.