Heterolit

Heterolit (ang. heterolitic beds) w sedymentologii i stratygrafii to facja osadowa polegająca na obecności względnie cienkich, naprzemianległych warstw piaszczystych i mułowych o ułożeniu równoległym, falistym lub nawet soczewkowym.