Hodograf

W geofizyce hodograf fali odbitej (ang. travel-time curve of reflected wave) jest wykresem czasu ruchu fali odbitej.