Hydrotermalne złoża

Hydrotermalne złoża (ang. hydrothermal mineral deposits) to złoża, czyli nagromadzenia minerałów, będących nośnikiem wartościowych pierwiastków, które powstały w wyniku krążenia wód o wysokiej temperaturze (100 do 400 st. C) obrębie platform kontynentalnych lub płyt oceanicznych. Główne typy złóż hydrotermalnych to

 • złoża na dnie morskim
  • masywne siarczki wulkanogeniczne (ang. volcanogenic massive sulfide VMS),
  • osadowe z wyziewów podmorskich (ang. sedimentary exhalative SEDEX),
 • porfirowe (ang. porphyry deposits),
 • skarnowe (ang. skarn deposits),
 • intruzyjne (ang. intrusion-related),
 • epitermalne (ang. epithermal),
 • epigenetyczne w węglanach lub typu doliny Mississippi (ang. Mississippi Valley-type MVT) - głównie cynk i ołów (galena i sfaleryt),
 • mezotermalne złoża złota (ang. mesotheral gold)

Na dnie oceanów złoża hydrotermalne związane są głównie ze strefą ryftową, subdukcji i wyniesień wulkanicznych (skorupa oceaniczna), pozostałe głównie gromadzą się w głębokich partiach skorupy kontynentalnej.

Literatura

Barnes H.L. 1997. Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, John Wiley & Sons
Pirajno F. 2009. Hydrothermal Processes and Mineral Systems, Springer