Ichnostratygrafia

Ichnostratygrafia (ang. ichnostratigraphy) to jedna z metod stratygrafii oparta o skamieniałości śladowe, czyli ichnofosylia obejmujące zwierzęce tropy, ślady żerowania, jamki, ślady drążenia (np. morski skolitus), domichnia a także roślinne ślady korzeni itp.